24-hodinový dispečing

Postup nahlásenia pri ukradnutí vozidla

Ukradli Vám vozidlo?

  1. Nevidíte vozidlo? Presvedčte sa či nemôže byť zaparkované niekde inde alebo, či vozidlo neodtiahla odťahová služba (159).
  2. Vozidlo tam nie je! Zavolajte na dispečing SECAR (+421 2 4445 2028 / +421 903 557 050 / +421 905 263 923) a nahláste odcudzenie vozidla.
  3. Nahláste krádež vozidla na polícii (158), aby mohol SECAR po vozidle začať pátrať.
  4. Poskytnite dispečerovi SECARu a polícii, čo najviac informácií, ktoré by mohli pomôcť pri dohľadávaní vozidla (špecifické znaky vozidla).
  5. Na miesto odcudzenia prichádza polícia. My v tom čase vozidlo dohľadávame našim zásahovým vozidlom, prípadne lietadlom.
  6. Buďte na telefóne, aby ste mohli spolupracovať s našou výjazdovou jednotkou alebo políciou pri nájdení vozidla.

Dôležité kontakty

Polícia - 158, 112
Mestská polícia (odťah) –159
Dispečing SECAR - +421 2 4445 2028 / +421 903 557 050 / +421 905 263 923