24-hodinový dispečing

Zabezpečenie vozidiel

Navrhneme Vám jednoduché, spoľahlivé a účinné
spôsoby zabezpečenia Vášho vozidla

Zabezpečenie vozidla je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života motoristov. Zabezpečovacie systémy chránia vozidlá ako pred vykradnutím tak aj ich odcudzením. Vo všeobecnosti je možné rozdeliť zabezpečovacie systémy do dvoch kategórií: 

 1. vyhľadávacie systémy – založené na GPS a Rádiolokačnej technológii z možnosťou dohľadať vozidlo po jeho odcudzení 
 2. doplnkové zabezpečovacie systémy – pozostávajúce z Autoalarmov, mechanických zábran,... ktorých úlohou je zabrániť vykradnutiu vozidla prípadne aby nezmenilo miesto parkovania. 

Ich vzájomná kombinácia dáva veľmi vysokú šancu aby Vaše auto sa k Vám vždy vrátilo. 

Bezpečnostný systém je určený pre komplexné zabezpečenie vozidiel, ochranu nákladového priestoru, privolanie pomoci v prípade napadnutia a ochranu proti odcudzeniu. Lokalizácia polohy pomocou systému GPS umožňuje okamžité vyhľadanie odcudzeného vozidla prípadne navigáciu polície alebo rýchlej záchrannej pomoci.


Ako pracuje?

 • Skryte nainštalovaný systém je aktivovaný v prípade napadnutia vozidla - alarm, snímač náklonu, priestorové čidlo...
 • Dispečer operačného strediska kontaktuje majiteľa vozidla a po overení komunikačného hesla vykoná overenie vzniknutého stavu
 • V prípade potreby aktivuje výjazdovú skupiny v mieste udalosti

Ako pracuje operačné stredisko?

 • NONSTOP prevádzka zabezpečuje okamžitú reakciu
 • Je zachovaná ochrana osobných údajov a maximálnu diskrétnosť - informácie sú oznamované oprávnenej osobe len na základe overenia komunikačného hesla
 • Systém kontroluje štandardné stavy kľúčových hodnôt vozidla (hlavný a záložný akumulátor)
 • V prípade napadnutia alebo odcudzenia vozidla je aktivovaná výjazdová skupina, ktorá určí presné miesto odcudzeného  vozidla a odovzdá prípad  Polícii SR.
 • Zabezpečuje  všetku činnosť v prípade napadnutia vozidla - riadi zásah

Vlastnosti zabezpečovacieho systému?

 • Lokalizovať vozidlo na území celej Európy pomocou systému GPS (súradnice, nadmorská výška, rýchlosť)
 • Prenášať alarmové stavy z vozidla do operačného strediska
 • Bezpečne odstaviť odcudzené vozidlo
 • Prostredníctvom nárazového snímača informovať o havárii vozidla

Kto zabezpečí zásah na odcudzené vozidlá?

 • Vlastné výjazdové prostriedky zabezpečujú  okamžité výjazdy na území celej SR a ČR
 • Vďaka spolupráci s nadnárodnou organizáciou Eurowatch central sú zaistené výjazdy na území celej Európy