24-hodinový dispečing

Zabezpečenie motocykla

Odcudzenie motocykla už dávno nie je nereálne. Krádež je niekedy
až príliš jednoduchá.

Existuje možnosť ako tomu predísť. Zlodejom nedáte šancu ak si dáte namontovať GPS alarm a
tým účinne zvýšite šancu na  dohľadanie.

Garantovaná spoľahlivosť

Veľa ľudí je možno voči GPS skeptických, ale z našich bohatých skúseností tým, že dohľadanie sa vykonáva okamžite veľmi ovplyvní výsledok a samotné úspešné dohľadanie. Ak niekto zariadenie nájde a pokúsi sa ho znefunkčniť zaznamená poslednú polohu a smer, ale zvyčajne je už neskoro a vozidlo je zaistené v blízkom okolí alebo priamo na mieste vyslania signálu.


Ako to vlastne funguje?

zabezpecenie_motorky_proti_ukradnutiu

Zariadenie je umiestnené na utajenom mieste v motocykli. Pomocou GPS prijíma svoju polohu a ďalej ju posiela prostredníctvom GSM na server, ktorý zaznamenáva a ukladá každý jej pohyb, či zmenu polohy. Ak nie je možné odoslať aktuálnu polohu pre zlé pokrytie, poloha je ihneď poslaná pri opätovnom nadviazaní spojenia. Ak je vozidlo umiestnené v budove alebo v garáži zhoršuje sa kvalita signálu ale systém berie ohľad a trigonometricky dopočítava súradnice. Ak je zariadenie znefunkčnené pošle svoju poslednú polohu a smer na server a informáciu o znefunkčnení. Je prioritou spoločnosti SECAR mať zásahové vozidlá v blízkosti, ktoré sú pripravené v prípade odcudzenia zasiahnuť.

Odcudzenú motorku pri zabezpečení systémom GPS dohľadá súkromná detektívna spoločnosť, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje dohľadávaniu odcudzených vozidiel a bojuje proti tomuto druhu kriminality. Na Slovensku spoločnosť SECAR ušetrila svojim klientom viac ako 15 miliónov eur a pýši sa 96%-nou úspešnosťou dohľadania odcudzených vozidiel. Tento rok sa spoločnosť rozhodla rozšíriť svoj sortiment a služby na zabezpečenie motoriek. Je to aj z dôvodu, že neustále narastajú krádeže a objasnenosť prípadov sa približuje k nule.

Pracuje na princípe GPS a GSM

Zabezpečovacie zariadenie je nenápadná „krabička“ umiestnená vo vždy inej časti motorky. Funguje na princípe kombinácie GPS a GSM technológií, ktoré zaznamenávajú polohu a zabezpečujú odovzdávanie informácií. Zariadenie sa dá rozšíriť na knihu jázd. Pomocou knihy jázd vie majiteľ sledovať motorku online v reálnom čase, čiže zariadenie môže nájsť využitie v bezpečnosti vodiča keď blízka osoba, ktorá má prístup si vie pozrieť či je vodič v poriadku a jazdí. Otvoriť program viete ako aj na počítači tak na každom smartfóne a viete byť vždy online so svojou motorkou. Taktiež zariadenie meria kilometre a počíta spotrebované palivo, následne robí štatistické údaje a grafy o spotrebe.