24-hodinový dispečing

Vypátrané vizidlo: Honda Civic

12. august 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuta honda civic

Vozidlo:  Honda Civic
Zabezpečovací systém: GP-Jack

Hodnota vozidla: 
 16 000 eur 

Vozidlo Honda Civic bolo odcudzené v Novom meste n. Váhom v čase 03,50 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,00 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR. Monitorovanie vozidla až do okamihu jeho zastavenia. Presné určenie polohy pomocou rádiolokalizačnej jednotky v obci Nitra v čase 05,45 hod. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v obci Nitra v čase 06,40 hod. Príchod policajnej hliadky 07,20 hod.. V čase 09,35 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.