24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: VW Golf

23. júl 2017|Ing. Peter Sirotňák
VW Golf ukradnuty

Vozidlo:  VW Golf
Zabezpečovací systém: Lo-Jack

Hodnota vozidla: 
 15 000 eur 

Vozidlo VW Golf bolo odcudzené v Bratislave – Petržalka v čase 23,15 hod. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 23,16 hod. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZ. Krádež overená u majiteľa motorového. Výjazd monitorovacích jednotiek. Informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 00,45 hod. lokalizované miesto odstavenia vozidla. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v čase 02,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.