24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Škoda Octavia combi

15. júl 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuta skoda octavia

Vozidlo:  Škoda Octavia combi
Zabezpečovací systém: GP-JACK

Hodnota vozidla: 
 10 000 eur 

 

Vozidlo VW Passat 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave – Karlova Ves. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 05,05 hod. Komunikácia s klientom neúspešná (nedostupný mobilný telefón). Komunikácia s druhou oprávnenou osobou k používaniu vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 05,25 hod. V čase 05,40 hod. potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 07,40 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné. Vozidlo zaistené v čase 08,30 hod. V čase o 11,00 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.