24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Audi A3

1. júl 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuta audi A3

Vozidlo:  Audi A3
Zabezpečovací systém: GP-JACK

Hodnota vozidla: 
 13 000 eur 

Vozidlo Audi A3  bolo odcudzené v obci Žilina v čase 11,40hodine. Signál o narušení vozidla zachytený dispečingom SECARu , kontaktovanie zákazníka a preverenie oprávnenosti poplachu. Potvrdenie krádeže vozidla v čase 11,45 hodine. Monitorovanie vozidla, určený smer pohybu a informácia o krádeži na príslušné oddelenie PZSR. Vozidlo prenasledované na diaľnici Žilina - Martin, na výzvu páchateľ nezastavil. Prenasledovanie vozidla až do okamihu zastavenia. Vozidlo zaistené políciou SR na otvorenom priestranstve cesty 1. Triedy v Turčianských Kľačanoch. Pri zaistení vozidla boli zadržaní páchatelia. V čase 13,10 hodine informácia o nájdení vozidla jeho majiteľovi.