24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: BMW 3

3. jún 2017|Ing. Peter Sirotňák
najdena bmw3

Vozidlo:  BMW 3
Zabezpečovací systém: LO-JACK

Hodnota vozidla: 
 13 000 eur 

 

Vozidlo BMW 3 bolo odcudzené v Novom meste n. Váhom v čase 03,50 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,00 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR. Monitorovanie vozidla až do okamihu jeho zastavenia. Presné určenie polohy pomocou rádiolokalizačnej jednotky v obci Nitra v čase 05,45 hod. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v obci Nitra v čase 06,40 hod. Príchod policajnej hliadky 07,20 hod.. V čase 09,35 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.