24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Škoda Fábia

17. apríl 2017|Ing. Peter Sirotňák
Ukradnutá Škoda Fábia II

Vozidlo:  Škoda Fábia
Zabezpečovací systém:  LO-Jack classic

Hodnota vozidla: 
 10 000 eur 

 

 

Vozidlo Škoda Fábia bolo odcudzené vo Vrbovom okres Piešťany. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený na dispečingu spoločnosti SECAR v čase 00,16 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 00,18 hod, potvrdená krádež vozidla. Vozidlo monitorované až do miesta zastavenia – obec Prašník. Vyslanie aktivačných signálov a vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 00,40 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Páchatelia sa po príchode polície snažili utiecť na odcudzenom vozidle. Vozidlo bolo zablokované a zaistené na križovatke v obci Brezová pod Bradlom. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 03,50 hod.