24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: VW Passat

15. apríl 2017|Ing. Peter Sirotňák
Najdeny VW Passat

Vozidlo:  Volkswagen Passat
Zabezpečovací systém:  LO-Jack

Hodnota vozidla: 
 32 000 eur 

 

Vozidlo VW Passat bolo odcudzené v Bratislave. Nahlásenie krádeže motorového vozidla majiteľom v čase 07,30 hod. Vyslanie aktivačných signálov a vyslanie monitorovacích hliadok do lokality odcudzenia. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZ. V čase 09,40 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné. Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v Bratislave – Ružinov v čase 11,30 hod. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 14,00 hod.