24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Citroen C5

13. marec 2017|Ing. Peter Sirotňák
Ukradnuty Citroen C5

Vozidlo:  Citroen C5
Zabezpečovací systém:  GP-Jack optimum

Hodnota vozidla: 
 18 500 eur 

 

 

 

 

Vozidlo Citroen C5  bolo odcudzené v obci Žilina v čase 11,40 hodine. Signál o narušení vozidla zachytený dispečingom SECARu , kontaktovanie zákazníka a preverenie oprávnenosti poplachu. Potvrdenie krádeže vozidla v čase 11,45 hodine. Monitorovanie vozidla, určený smer pohybu a informácia o krádeži na príslušné oddelenie PZSR. Vozidlo prenasledované na diaľnici Žilina - Martin, na výzvu páchateľ nezastavil. Prenasledovanie vozidla až do okamihu zastavenia. Vozidlo zaistené políciou SR na otvorenom priestranstve v slepej ulici. Pri zaistení vozidla boli zadržaní páchatelia. V čase 13,10 hodine informácia o nájdení vozidla jeho majiteľovi.