24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Audi A3

6. marec 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuta audi a3

Vozidlo:  Audi A3
Zabezpečovací systém:  GP-Jack optimum

Hodnota vozidla: 
 14 000 eur 

 

 

 

Vozidlo Audi A3 bolo odcudzené v Bratislave v čase 06,15 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 06,20 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný výjazd. Počas monitorovania vozidla prerušená lokalizácia vozidla pomocou GPS technológie – strata signálu. Opätované nadviazanie spojenia s GPS neúspešné. Informácia o krádeži vozidla na PZSR Trnava, vyslaná policajná hliadka do lokality posledného výskytu signálu. Aktivácia rádiolokačnej časti monitorovacieho systému v čase 07,35 hod. Zachytenie rádiolokačného signálu v čase 19,10 hod. v obci Pezinok. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na uzavretom objekte v obci Pezinok v čase 20,35 hod. V čase 20,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.