24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: VW Tiguan

11. február 2017|Ing. Peter Sirotňák
Ukradnuty VW Tiguan

Vozidlo:  VW Tiguan
Zabezpečovací systém:  Lo-Jack clasic

Hodnota vozidla: 
 19 000 eur 

 

Vozidlo VW Tiguan bolo odcudzené v Bratislave v čase 00,00 – 07,30 hod. Majiteľ nahlásil krádež vozidla na dispečing SECARu o 07,35 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný aktivačný signál prostredníctvom rádiovej siete. Nasledujúca aktivácia prostredníctvom rádiovej siete zabezpečila aktiváciu systému. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta určenia polohy vozidla. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v blízkosti Senca v čase 09,25 hod. Príchod policajnej hliadky 09,30 hod.. V čase 09,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.