24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Mercedes ML

28. január 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuty mercedes

Vozidlo:  MERCEDES ML
Zabezpečovací systém:  GP-Jack

Hodnota vozidla: 
 32 000 eur 

Vozidlo Mercedes ML bolo odcudzené v Dolnom Kubíne. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený na dispečingu spoločnosti SECAR v čase 01,25 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 01,30 hod, potvrdená krádež vozidla. Vozidlo monitorované až do miesta zastavenia. Vyslanie aktivačných signálov a vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 02,25 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 03,30 hod.