24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: VW Passat

7. január 2017|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuty passat

Vozidlo:  VW PASSAT
Zabezpečovací systém:  Lo-jack 2000

Hodnota vozidla: 
 24 000 eur 

Vozidlo VW Passat bolo odcudzené v čase okolo 1:30 hod. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený na dispečingu spoločnosti SECAR v čase 1:32 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 1:38 hod, potvrdená krádež vozidla. Vozidlo monitorované až do miesta zastavenia – Bratislava. Vyslanie aktivačných signálov a vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 2:25 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v Bratislave – Staré záhrady. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi.