24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Peugeot 3008

3. december 2016|Ing. Peter Sirotňák
Najdeny Peugeot 3008

Vozidlo:  Peugeot 3008
Zabezpečovací systém:  Lo-jack classic

Hodnota vozidla: 
 16 000 eur 
 

Vozidlo Peugeot 3008 bolo odcudzené v obci Vysoké Tatry. Nahlásenie krádeže majiteľom v čase 09,30 hod. Vyslanie aktivačného signálu. Aktivácia zariadenia pomocou GSM siete v čase 09,40 hod. Systém aktivovaný – aktuálna poloha hľadaného vozidla Spišská nová Ves. Informácia o dohľadaní motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. Výjazd príslušných jednotiek, dohľadanie vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo lokalizované na otvorenom priestranstve v čase 11,50 hod. Po obhliadnutí miesta nájdenia vozidla informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.