24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Škoda Superb

23. november 2016|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuta skoda superb

Vozidlo:  Škoda Superb
Zabezpečovací systém:  Lo-jack 2000

Hodnota vozidla: 
 36 500 eur 
 

Vozidlo Škoda Superb 1,9 TDI bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase 06,17 hod. Signál na alarmový podnet z pohybového snímača. Vozidlo sa pohybuje, ale rýchlosť nie je možné určiť rovnako ako prevádzkové stavy vozidla. Komunikácia s klientom neúspešná. Komunikácia s druhou oprávnenou osobou k používaniu vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 06,28 hod. V čase 06,32 hod. potvrdenie krádeže vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR a na hraničné prechody s CZ a A. V čase 07,40 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné. Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v Marianke pri Bratislave v čase 09,30 hod. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 11,00 hod.