24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Peugeot 308

20. november 2016|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuty peugeot

Vozidlo:  Peugeot 308
Zabezpečovací systém:  Euro-Jack clasic

Hodnota vozidla: 
 6 000 eur 
 

 

Vozidlo Peugeot 307 bolo odcudzené v Bratislave – Petržalka. Nahlásenie krádeže majiteľom v čase 07,15 hod. Vyslanie aktivačného signálu. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase 07,25 hod. Lokalizácia vozidla v priestore Alžbetin Dvor. Výjazd monitorovacích jednotiek Secaru do miesta určenia v čase 07,30 hod. Peugeot 307 lokalizovaná vo dvore obývanej oblasti časti Alžbetin Dvor v čase 08,05 hod. Informácia na príslušné operačné stredisko PZSR.  V čase o 09,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.