24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: CAT 140 LCD-7

15. november 2016|Ing. Peter Sirotňák
ukradnuty cat

Vozidlo:  CAT 140 LCD-7
Zabezpečovací systém:  GP-Jack classic

Hodnota vozidla: 
 93 000 eur 
 

Zemný stroj bol odcudzený na Kysuciach. Nahlásenie krádeže zemného stroja v čase 06,05 hod. oprávnenou osobou. Aktivácia systému pomocou GPS siete. Lokalizácia zemného stroja v Poľsku pri meste Krakow. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 06,10 hod. Výjazd monitorovacích jednotiek. Informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. Vyžiadaná pomoc zo strany poľskej polície. Počas výjazdu strata GPS/GSM signálu z odcudzeného zemného stroja. Zemný stroj lokalizovaný pomocou rádiolokačnej monitorovacej techniky v obci Krakow v čase 09,50 hod. Po obhliadnutí informácia o zaistení stroja poskytnutá majiteľovi v čase 10,30 hod.