24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Škoda Octavia

9. október 2016|Ing. Peter Sirotňák
Škoda octavia combi

Vozidlo:  Škoda Octavia combi RS
Zabezpečovací systém:  LO-JACK classic

Hodnota vozidla: 
 29 000 eur 

Vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDI bolo odcudzené v Bratislave v čase 00,00 – 07,30 hod. Majiteľ nahlásil krádež vozidla na dispečing SECARu o 07,35 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný aktivačný signál prostredníctvom rádiovej siete. Nasledujúca aktivácia prostredníctvom rádiovej siete zabezpečila aktiváciu systému. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta určenia polohy vozidla. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v Bratislave – Petržalka v čase 09,25 hod. Príchod policajnej hliadky 09,30 hod.. V čase 09,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.