24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: BMW X5

22. september 2016|Ing. Peter Sirotňák
najdene bmw x5

Vozidlo:  BMW X5
Zabezpečovací systém:  GP-JACK optimum

Hodnota vozidla: 
 59 000 eur 

 

Vozidlo BMW X5 bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 00,25 hod. Komunikácia s klientom vyššie uvedeného vozidla neúspešná. Monitorovanie vozidla dispečingom SECARu. V čase 02,15 hod. komunikácia s klientom nadviazaná – potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,25 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v obci Čierna Voda v čase o 05,30 hod. V čase o 07,00 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.