24-hodinový dispečing

Vypátrané vozidlo: Audi A4

18. september 2016|Ing. Peter Sirotňák
ukradnute audi

Vozidlo:  Audi A4
Zabezpečovací systém:  EURO JACK

Hodnota vozidla: 
 38 000 eur 

 

 

Vozidlo Audi A4 bolo odcudzené v obci Pezinok v čase 23,20 – 06,40 hod. Krádež nahlásená užívateľom vozidla v čase 06,45 hod. Po potvrdení krádeže, vyslanie aktivačného signálu na zachytenie polohy vozidla. Aktivácia úspešná. Lokalizovanie miesta výskytu vozidla. Oboznámenie o udalosti príslušné operačné stredisko PZSR. Presné určenie polohy pomocou monitorovacej techniky v obci Bratislava v čase 07,45 hod. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve – vo dvore v obci Bratislava v čase 08,10 hod. Príchod policajnej hliadky 08,40. V čase 09,50 hod. informovanie majiteľa o nájdení a zaistení vozidla...