24-hodinový dispečing

VW Passat

19. júl 2016|Ing. Peter Sirotňák
VW

Vozidlo:  VW Passat    
Zabezpečovací systém:  GP-Jack light
  
Hodnota vozidla: 
 32 000 eur 

Vozidlo VW Passat bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený na dispečingu spoločnosti SECAR v čase 03,30 hod. Priemerná rýchlosť vozidla bola 90km/h. Zapaľovanie zapnuté, predpokladaný spôsob odcudzenia vozidla prekonanie spínacej skrinky vozidla. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 03,40 hod, potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla do mesta Sereď. Aktivácia rádiolokačnej časti GP-JACKu úspešná v čase 05,40 hod., zachytený signál monitorovacou hliadkou. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 05,35 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v čase 07,20 hod. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 08,30 hod.