24-hodinový dispečing

Audi A7

14. júl 2016|Ing. Peter Sirotňák
Audi A7

Vozidlo:  Audi A7  
Zabezpečovací systém:  GP-Jack classic

Hodnota vozidla: 
 94 000 eur 

 

Vozidlo Audi A7 bolo odcudzené v Bratislave. Nahlásenie krádeže motorového vozidla majiteľom o 07,30 hod. Vyslanie aktivačných signálov a vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Lokalizácia pomocou GPS neúspešná. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR a na hraničné prechody s Maďarskom a Rakúskom. V čase 09,40 hod. zachytený signál rádiolokačnej časti GP-JACKu. V čase 10,40 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené o 11,30 hod. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 13,00 hod.