24-hodinový dispečing

BMW 525

6. máj 2016|Ing. Peter Sirotňák
BMW

BMW 525

Vozidlo: BMW 525
Zabezpečovací systém: EURO-Jack optimum
Hodnota vozidla: 
 45 000 eur 

Vozidlo BMW 525 bolo odcudzené v Bratislave – Devínska n. Ves. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 22,35 hod. Komunikácia s klientom vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 22,45 hod. V čase 22,50 hod. potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 23,40 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v čase 09:25.