24-hodinový dispečing

BMW X5

26. apríl 2016|Ing. Peter Sirotňák

BMW X5

Vozidlo: BMW X5
Zabezpečovací systém: GP-Jack optimum
Hodnota vozidla: 
 75 000 eur 

Vozidlo BMW X5 bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 03,15 hod. Komunikácia s klientom vyššie uvedeného vozidla neúspešná. Monitorovanie vozidla dispečingom SECARu. V čase 03,35 hod. komunikácia s klientom nadviazaná – potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,50 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v obci Kostolište v čase o 05,30 hod. V čase o 07,10 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.