24-hodinový dispečing

Audi A6

4. apríl 2016|Ing. Peter Sirotňák

AUDI A6

Vozidlo: Audi A6
Zabezpečovací systém: GP-Jack optimum
Hodnota vozidla: 
 62 000 eur 

Vozidlo Audi A6  bolo odcudzené v Dolnom Kubíne v čase 02,10 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 02,27 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný výjazd . Počas monitorovania vozidla  prerušená lokalizácia vozidla strata signálu. Informácia krádeži vozidla na PZSR , vyslaná policajná hliadka do lokality posledného výskytu signálu. Aktivácia rádiolokačnej časti monitorovacieho systému v čase 03,15 hod. Zachytenie rádiolokačného signálu v čase 03,35 hod. v obci Lietavská lúčka. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na uzavretom objekte  v čase 05,35 hod. V čase 06,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.