24-hodinový dispečing

Škoda Fabia

22. marec 2016|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Škoda Fabia
Zabezpečovací systém: GP-Jack clasic
Hodnota vozidla: 
 12 000 eur 

 

Vozidlo Škoda Fabia bolo majetkom autopožičovne. Majiteľ autopožičovne požiadal o aktiváciu systému vo vozidle na základe nevrátenia vozidla klientom v stanovenom termíne. V čase o 08,30 hod. bola potvrdená majiteľom neprítomnosť vozidla. Následne prišlo k aktivácii systému. Signál o polohe vozidla bol zachytený v čase o 08,45 hod. Lokalizácia vozidla v susednom Rakúsku. Informácia na príslušné oddelenie PZSR, spolupráca s políciou v Rakúsku. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Príchod policajných hliadok v čase 10,35 hod. Vyčkanie na páchateľa úspešné. Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v obci Bruckneurdorf – Rakúsko. V čase o 12,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.