24-hodinový dispečing

VW Golf

26. február 2016|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: VW Golf
Zabezpečovací systém: GP-Jack
Hodnota vozidla: 
 18 000 eur 

Vozidlo VW Golf 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 03,15 hod. Krádež overená u majiteľa motorového vozidla. Výjazd monitorovacích jednotiek. Informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. Vozidlo lokalizované pomocou monitorovacej techniky v Bratislave – Vajnory v čase 04,10 hod. V čase o 05,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.