24-hodinový dispečing

Honda CRV

16. február 2016|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Honda CRV
Zabezpečovací systém: LO-Jack optimum
Hodnota vozidla: 
 29 000 eur 

Vozidlo Honda CRV bolo odcudzené v Bratislave – Podunajské Biskupice v čase 04,15 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,20 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR, vyslaná policajná hliadka do lokality posledného výskytu signálu, aktivácia rádiolokačnej časti monitorovacieho systému v čase 05,35 hod. Zachytenie rádiolokačného signálu v čase 05,55 hod. v obci Bratislava – Nové mesto. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v čase 06,35 hod. V čase 06,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.