24-hodinový dispečing

Škoda OCTAVIA RS

12. február 2016|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Škoda Octavia RS  
Zabezpečovací systém: LO-Jack
Hodnota vozidla: 
 25 000 eur

 

Vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave v čase 00,00 – 07,30 hod. Majiteľ nahlásil krádež vozidla na dispečing SECARu o 07,35 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný aktivačný signál prostredníctvom GSM siete. Aktivácia úspešná systém začal udávať polohu vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta určenia polohy vozidla. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v Bratislave – Petržalka v čase 09,25 hod. Príchod policajnej hliadky 09,30 hodine. V čase 09,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.