24-hodinový dispečing

BMW X6

20. január 2016|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo:  BMW X6
Zabezpečovací systém: GP-Jack optimum
Hodnota vozidla: 
75 900 eur

Vozidlo BMW X6 bolo odcudzené v Bratislave – Staré mesto. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 03,35 hod. Krádež overená u majiteľa vozidla. Výjazd monitorovacích jednotiek. Počas monitorovania informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. Vozidlo lokalizované pomocou monitorovacej techniky v Bratislave – Vrakuňa v čase 03,50 hod. Počas monitorovania strata GSM signálu z odcudzeného vozidla. Následne aktivovanie rádiovej časti systému vo vozidle. Rádový signál zachytený výjazdovou jednotkou v čase 04,45 hod. Dohľadanie vozidla jednotkami policajného zboru SR v čase 05,25 hod. Po obhliadnutí v čase o 05,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.