24-hodinový dispečing

Toyota Landcruiser

21. december 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo:  Toyota Landcruiser    
Zabezpečovací systém: GP-Jack optimum
Hodnota vozidla: 77 300 eur

Vozidlo Toyota Landcruiser bolo odcudzené v obci Senica v čase 04,30 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,40 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR. Monitorovanie vozidla až do okamihu jeho zastavenia. Presné určenie polohy pomocou monitorovacej jednotky v obci Bratislava v čase 05,55 hod. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v obci Bratislava v čase 07,10 hod. Príchod policajnej hliadky 07,40 hod. V čase 08,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla...