24-hodinový dispečing

VW Passat

30. november 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: VW Passat
Zabezpečovací systém: LO-JACK standart
Hodnota vozidla: 26 555 eur


Vozidlo VW Passat bolo odcudzené v Trnave. Na základe nahlásenia majiteľa o krádeži motorového vozidla boli vyslané aktivačné signály na lokalizáciu vozidla. Do lokality odcudzenia vyššie uvedeného vozidla boli vyslané monitorovacie vozidlá. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla do mesta Trnava. Aktivácia rádiolokačnej časti Lo-JACKu úspešná v čase 08,40 hod., zachytený signál monitorovacou hliadkou na diaľnici Bratislava – Trnava. Počas monitorovania informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 09,25 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v Galante v čase 10,20 hod. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 11,30 hod.