24-hodinový dispečing

Citroen Jumper

27. november 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Citroen Jumper
Zabezpečovací systém: GPSCAR
Hodnota vozidla: 22 600


Vozidlo Citroen Jumper bolo odcudzené v Bratislave v čase od 22,45 do 6,30 hodine. Po nahlásení krádeže na dispečing nastala aktivácia GPS zariadenia , signál zachytený v obci Jablonové. Na základe získanej informácie o polohe bolo vozidlo v opustenom objekte na okraji obce. Do terénu bolo vyslané monitorovacie vozidlo. Na základe ohlásenia krádeže vozidla majiteľom bola po aktivácii súčinná aj polícia SR  z Malaciek. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou  príručnej monitorovacej techniky nakoľko voľným okom nebolo možné zistiť miesto ukrytia. Vozidlo zaistené na uzavretom objekte  v  obci Jabloňové v čase 18,35 hodine. V čase 19,15 informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo  nemalo  EČV.