24-hodinový dispečing

Audi R8

16. november 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Audi R8
Zabezpečovací systém: GP-Jackclasic
Hodnota vozidla: 104 500 eur


Vozidlo Audi R8 bolo odcudzené v Bratislave v čase 23,00 – 06,50 hod. Majiteľ nahlásil krádež vozidla na dispečing SECARu 14,40 hod. Po overení oprávnenosti výjazdu bol vyslaný aktivačný signál prostredníctvom GMS siete. Miesto lokalizácie Nice (FR). Spolupráca s partnerom v sieti EUROWATCH.