24-hodinový dispečing

Honda CRV

7. november 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Honda CRV
Zabezpečovací systém: LO-JACK optimum
Hodnota vozidla: 26 100 eur

Vozidlo Honda CRV bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 04,35 hod. Komunikácia s klientom vyššie uvedeného vozidla úspešná. Monitorovanie vozidla dispečingom SECARu. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,55 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve v Bratislave – Petržalka v čase o 05,15 hod. V čase o 06,20 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.