24-hodinový dispečing

Škoda Octavia

26. október 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Škoda Octavia
Zabezpečovací systém: GPSCAR
Hodnota vozidla: 21 576 eur


Vozidlo Škoda Octavia bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Nahlásenie krádeže majiteľom v čase 07,50 hod. Počas monitorovania informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. Lokalizované miesto ukrytia vozidla – Bratislava Staré mesto. V čase 08,40 hod. príchod policajnej jednotky. Vozidlo zaistené na otvorenom priestranstve vo dvore objektu v čase 10,10 hod.  Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi v čase 11,35 hod.