24-hodinový dispečing

Range Rover Sport

15. október 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Range Rover Sport
Zabezpečovací systém: GPJACK
Hodnota vozidla: 86 600


Vozidlo Range Rover bolo odcudzené v Bratislave Jarovce v čase od 02.30 hodine. Po nahlásení krádeže na dispečing nastala aktivácia GPS zariadenia , signál zachytený na diaľnici smerom na Trnavu. Na základe získaného údaju o polohe vozidla poskytnutá informácia príslušným zložkám PZSR Strata signálu GPS o polohe vozidla v priestore Trnava- Sereď. Aktivácia rádiolokačnej časti zabezpečovacieho systému. Zachytenie signálu z rádiovysielačky v čase 05,30 hodine v obci Donovaly. Signál z vozidla bol prerušovaný s niekoľkými výpadkami- auto stále v pohybe. Do terénu boli vyslané monitorovacie vozidlá SECAR a výjazdové vozidlá PZSR. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou  príručnej monitorovacej techniky . Vozidlo zaistené v uzavretom objekte  v  obci Ružomberok v čase 08,35 hodine. V čase 09,15 informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo  nemalo  EČV.