24-hodinový dispečing

Mercedes Vito

3. október 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Mercedes Vito
Zabezpečovací systém: EURO-JACK
Hodnota vozidla: 28 547 eur


Vozidlo Mercedes Vito bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 04,15 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 04,18 hod – potvrdená krádež vozidla. Vozidlo monitorované až do miesta zastavenia v Bratislave – Zlaté Piesky. Vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 05,40 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v Bratislave – Zlaté Piesky. V čase o 07,50 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.