24-hodinový dispečing

Škoda Octavia 2,0 TDI

20. september 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Škoda Octavia 2,0 TDI
Zabezpečovací systém: Euro-Jackoptimum
Hodnota vozidla: 22 000 eur


Vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 03,05 hod. Komunikácia s klientom neúspešná. Komunikácia s druhou oprávnenou osobou k používaniu vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 03,25 hod. v čase 04,10 hod. potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,40 hodine príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné.  Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v Juri pri Bratislave v čase o 05,10 hod. V čase o 07,00 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.