24-hodinový dispečing

Škoda Octavia

20. august 2015|Ing. Peter Sirotňák

Vozidlo: Škoda Octavia
Zabezpečovací systém: GP-JACK
Hodnota vozidla: 23 235 eur


Vozidlo Škoda Octavia bolo odcudzené v Trnave. Nahlásenie krádeže motorového vozidla majiteľom v čase 06,40 hod. Aktivácia zariadenia pomocou GSM siete v čase 06,55 hod. Systém aktivovaný, aktuálna poloha hľadaného vozidla Praha - Vršovice. Informácia o dohľadaní motorového vozidla partnera v sieti EUROWATCHcentral. Vozidlo lokalizované v čase 09,40 hod. Vozidlo zaistené a odvezené na miestne operačné stredisko policajného zboru. Informácia o nájdení a zaistení vozidla poskytnutá majiteľovi.