24-hodinový dispečing


1. Aký je rozdiel medzi vyhľadávacím GPS  a monitorovacím GPS systémom ?

Vyhľadávací systém začne pracovať až v okamžiku krádeže vozidla alebo na podnet majiteľa vozidla. Táto aktivity je spojená s udaním polohy vozidla a času. V prípade že je vozidlo v pohybe dispečer vidí  smer pohybu vozidla.  Počas bežnej prevádzky systém ne podáva informácie o výskyte a stave vozidla.

Monitorovací systém pracuje od okamihu zapnutia kľúča zapaľovania vozidla a v 15 sekundových intervaloch posielam informácie o polohe a čase na server a umožňuje oprávneným osobám vidieť činnosť vozidla,  v ktoromkoľvek čase a na akomkoľvek mieste ON –Line ale aj niekoľko rokov spätne.

2. Aký je rozdiel medzi Satelitným a Satelitno rádiolokačným systémom?

Satelitný systém poskytuje koncovému užívateľovi informácie o polohe a čase prostredníctvom technológie GPS a mobilných prevádzkovateľov GSM. V prípade krádeže vozidla je jeho nájdenie do veľkej miery závislé od kvality pokrytia miesta kde sa vozidlo po krádeži nachádza.

Satelitno-rádiolokačný systém obsahuje malú rádiovysielačku, ktorá zabezpečuje dohľadanie vozidla v prípade, že v danom mieste nie je dostupný GSM alebo GPS signál. Rádiovysielačka sa pri týchto systémoch aktivuje až v prípade straty GPS/GSM signálu a pomocou výjazdovej techniky je možné vozidlo dohľadať aj oku neprístupných miestach.

3. Aký je rozdiel medzi Tekutou DIP a lepenou  wrapp fóliou na karosériu auta?

Tekutá fólia sa nanáša na povrch striekacou pištoľou, po nanesení jednotlivých vrstiev  je potrebné  počkať až kým nastriekaná hmota vytvrdne (10 hodín) a mohla plniť funkciu ochrany laku vozidla. Tekutá fólia je vo svojej podstate pogumovaný materiál a je možné ho odstrániť z karosérie. Vyžaduje si však obmedzené možnosti čistenia

Wrapp fólia je s pevného materiálu a skladá sa z niekoľkých vrstiev z ktorých základná je lepidlo. Za tepla je dobre tvarovateľná a prispôsobuje sa aj oblým prípadne ostrým záhybom.  Po nalepení môže ísť priamo do terénu bez nutnosti čakania na vyschnutie

4. Je možné vyhľadávací systém  namontovaný v jednom vozidle vymontovať a použiť do druhého vozidla?

Všeobecne platí,  že je možné systém z jedného vozidla vymontovať a namontovať do druhého. Tu je potrebné sa poradiť s pracovníkom SECARu či technické parametre nového vozidla umožňujú využitie systému staršieho dátumu.

5. Nestratí vozidlo záruku po namontovaní zabezpečovacieho systému ?

Všetky systémy, ktoré sa montujú do vozidiel majú homologizačnú značku CE a montážne postupy sú konzultované s importérom danej značky. Z tohto dôvodu je záruka dodržania garancie zaručená

6. Ako spolupracuje SECAR s bezpečnostnými zložkami v zahraničí?

Secar zabezpečuje svoje služby v zahraničí dvoma smermi, 1- prostredníctvom ambasád 2 - prostredníctvom nadnárodného poskytovateľa služby EUROWATCH central v 34 krajinách Európy

7. Čo ak po krádeži dajú zlodeji auto do Faradajovej klietky, bude vyhľadávací systém fungovať ?

Pre tých ktorí poznajú tento fyzikálny jav nie je potrebné vysvetľovať, že je nemožné vyslať signál cez takúto klietku. To znamená , že zariadenie bude fungovať ale nikto sa o tom mimo klietky nedozvie. Prax za posledných 10 rokov ukázala, že nič také sa pri krádežiach vozidiel nedeje. Buď  je systém vopred z vozidla odstránený alebo pri krádeži zarušený rušičkou GSM/GPS signálu a po príchode vozidla na bezpečné miesto nájdený a zničený.

8. Kto zabezpečuje výjazd  bezpečnostných vozidiel v prípade krádeže vozidla ?

Na Slovensku je to SECAr , ktorý po overení oprávnenosti krádeže vozidla posiela výjazdové vozidla Secaru do určeného miesta. Zároveň je klient usmernený dispečerom aby o krádeži vozidla bezodkladne informoval PZ SR,  s ktorou môže SECAR následne spolupracovať a v prípad potreby vniknutia do uzavretých priestorov počítať.

9. Bude vyhľadávací systém fungovať keď sa odpojí hlavná batéria

Všetky vyhľadávacie systémy majú záložný zdroj energie, ktorý zabezpečuje zaslanie informácie na dispečing SECARu o strate hlavného napájania ale aj v prípade odcudzenia zabezpečuje napájanie zariadenia po dobu minimálne 96 hodín.

Nenašli ste odpoveď?

Náš 24-hodinový dispečing je tu pre Vás.

Najčastejšie otázky - vyhľadávacie systémy vozidiel