24-hodinový dispečing

Vyhľadávacie systémy do vozidiel

Dajte šancu Vášmu autu aby sa k Vám vrátilo. Vyhľadávacie systémy SECARu vedia zabezpečiť túto šancu aj vďaka podpore 24-hodinového dispečingu a vlastnými výjazdovými prostriedkami.

Vyhľadávacie systémy do vozidiel

Vyhľadávacie systémy, slúžia na lokalizovanie – nájdenie vozidla po jeho krádeži. Na to aby po krádeži bolo vozidlo nájdené je potrebné mať k dispozícii prepracovaný komplexný systém od okamihu zachytenia poplachového signálu na dispečerské centrum až po vyslanie monitorovacích hliadok a zaistenie vozidla.
Vyhľadávacie systémy môžu byť použité na zabezpečenie vozidiel, strojov, mobilných zariadení (kompresorov, betón púmp...) motoriek, prevozných kontajnerov.

Základom každého vyhľadávacieho systému je riadiaca jednotka, na ktorú sú ďalej naviazané jednotlivé bezpečnostné, informačné, prípadne regulačné prvky. Zariadenie je zostavené ako autonómny prvok s vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie. Táto funkcia je dôležitá pre zachovanie funkčnosti zariadenia v prípade straty hlavného napájania z Autobatérie.

Vyhľadávací systém obsahuje snímacie prvky, ktoré  snímajú zmenu polohy zabezpečeného objektu alebo jeho naštartovanie iným spôsobom ako je použitie originálneho kľúča. Základnými snímacími prvkami pre zabezpečenie bezpečnosti sú snímače pohybu, napäťovo-prúdové snímače, snímače deštrukcie a  odpojenia hlavného napájania. Medzi ďalšie prvky núdzové  tlačítko v prípade prepadnutia alebo blokovanie chodu motora.

Vyhľadávacie systémy sú podporené mobilnými aplikáciami, ktoré môže klient využiť na jednoduchú kontrolu stavu  jeho vozidla, funkčnosti systému zabezpečenia ako aj v nutnom prípade zablokovanie chodu motora vozidla.

Využite konzultáciu s našimi odborníkmi na jednotlivých montážnych strediskách a poskladajte si ten svoj vyhľadávací systém.

Kontaktné vyhľadávacie systémy

Zariadenie je pripojené k elektroinštalácií vozidla

Rádiolokačné
Najdenie_ukradnuteho_auta

Rádiolokačné vyhľadávacie systémy umožňujú dohľadať ukradnuté vozidlo v ťažko prístupných miestach alebo v miestach kde nie je  dostatočné pokrytie GSM prípadne GPS signálu.  Na presnú lokalizáciu  ukradnutého vozidla sa využívajú výjazdové vozidlá SECARu, ktoré sú vybavené špeciálnou monitorovacou technikou, ktorá umožní vyhľadať vozidlo s presnosťou na 1m a to tak v uzavretej garáži ako aj na otvorenou priestranstve.

Rádiolokačné systémy sú preto vhodné na kombináciu so Satelitnými systémami, ktoré sú priamo viazané na prenosovú GPS a GSM sieť a ktorej slabé pokrytie prípadné rušenie zabráni nájdeniu ukradnutého vozidla

Na rozdiel od satelitných systémov si rádiolokačné systémy vyžadujú vybudovanú vlastnú monitorovaciu sieť vhodne rozmiestnenú na výškových miestach po monitorovanom území. Aby bolo vyhľadávanie odcudzeného vozidla rýchle a efektívne sú výjazdové vozidlá Secaru vybavené špeciálnou technikou umožňujúcou dohľadať odcudzené vozidlo kdekoľvek s presnosťou na 1m  - v podzemnej garáži, plechovom kontajnery, či hangári.

Nespornou a jedinečnou výhodou rádio- vysielačky je jej monitorovanie aj v prípade použitia rušičky signálu.

Schéma činnosti prenosu rádiového signálu na dispečing Secar


Dostupné produkty:

 • LO-JACK štandard – poskytuje  ochranu vozidla pred odcudzením  vozidla , na identifikáciu majiteľa k vozidlu sa využíva identifikačný prívesok, ktorého neprítomnosť pri zmene polohy vozidla zabezpečí aktiváciu systému.
 1. Lokalizácia v rámci ČR a SR
 2. Technológia RM
 3. Snímanie zmeny polohy vozidla
 4. Zálohovaný systém prídavným zdrojom
 5. Najvyšší stupeň utajenia pri montáži
 6. Možnosť diaľkovej aktivácie systému ( odcudzenie kľúčov,...)
 7. Minimálny zásah do elektroinštalácie vozidla ( len 12V/24V)
 8. Vysoký komfort obsluhy
 9. Možnosť premontáže systému z jedného vozidla do druhého
 10. Záručný a pozáručný servis
 • LO-JACK klasik – poskytuje ochranu vozidla pred odcudzením . Aktiváciu systému je možné zabezpečiť len telefonickým oznámením na 24-hodinový dispečing Secaru, ktorého pracovníci po overení oprávnenosti tejto akcie zabezpečia aktiváciu systému vo vozidle.

Satelitné
Satelitny_system_vozidiel

Predstavujú strednú radu  vyhľadávacích systémov . Spojenie dvoch technológií -  GPS – satelity  zabezpečujúce presnú polohu monitorovaného vozidla a GSM - mobilná sieť,  zabezpečujúca prenos údajov z vozidla na server dispečingu SECAR. Spojenie týchto technológií tvorí jedinečný produkt zabezpečovacej techniky do vozidiel , ktorý umožní lokalizovanie odcudzeného vozidla v celej Európe. Výnimočnosťou systému je diaľkové zablokovanie chodu motora ako aj odolnosť proti  rušeniu pri krádeži vozidla.

Dostupné produkty:

 

 • EURO-JACK Neo – poskytuje nielen ochranu vozidla pred odcudzením ale aj ochranu pred vniknutím  do priestoru - funkcie autoalarmu (ochrana dverí, kufra kapoty, blokovanie chodu motora), na identifikáciu majiteľa k vozidlu sa využíva originál kľúč od vozidla.

  K systému klient získava internetovú aplikáciu Secar Neo pre mobilné zariadenia

 • EURO-JACK optimum – poskytuje ochranu vozidla pre odcudzením  a zároveň zaznamenáva jednotlivé jazdy až po dobu 5 rokov, ktoré je možné vo forme elektronickej knihy jázd vytlačiť a použiť na Daňové účely. Na identifikáciu majiteľa k vozidlu sa využíva identifikačný prívesok, ktorého neprítomnosť pri zmene polohy vozidla zabezpečí aktiváciu systému.

K systému klient získava internetovú a mobilnú aplikáciu Sherlog Trace.

Lokalizácia v rámci celej Európy (služba Eurowatch)
Technológia GPS,GSM
Snímanie zmeny polohy vozidla
Blokovanie chodu motora
internetová aplikácia o stave cez  smart mobilný telefón
Zálohovaný systém prídavným zdrojom
Najvyšší stupeň utajenia pri montáži
Možnosť diaľkovej aktivácie systému ( odcudzenie kľúčov,...)
Minimálny zásah do elektroinštalácie vozidla ( len 12V/24V)
Vysoký komfort obsluhy
Možnosť premontáže systému z jedného vozidla do druhého
Záručný a pozáručný servis

Satelitno-rádiolokačné
najdenie_ukradnuteho_vozidla

Predstavujú najvyššiu radu  vyhľadávacích systémov . Spojenie troch technológií :  GPS – satelity  poskytujúce presnú polohu monitorovaného vozidla , GSM - mobilná sieť,  zabezpečujúca prenos údajov z vozidla na server dispečingu SECAR a Rádiolokačnú sieť rozmiestnenú na monitorovanom území  ČR a SR zabezpečujúcu dohľadanie vozidla v ukrytých priestoroch. Spojenie týchto troch technológií tvorí jedinečný produkt zabezpečovacej techniky do vozidiel , ktorý umožní lokalizovanie odcudzeného vozidla v celej Európe ako na otvorenom priestranstve tak aj v uzavretých garážach či prevozných kontajneroch . Výnimočnosťou systému je diaľkové zablokovanie chodu motora ako aj odolnosť proti  rušeniu pri krádeži vozidla.

Dostupné produkty:

 

 • GPJACK Neo – poskytuje nielen ochranu vozidla pred odcudzením ale aj ochranu pred vniknutím  do priestoru - funkcie autoalarmu (ochrana dverí, kufra kapoty, blokovanie chodu motora), na identifikáciu majiteľa k vozidlu sa využíva originál kľúč od vozidla.

  K systému klient získava internetovú aplikáciu Secar Neo pre mobilné zariadenia
 • GPJACK optimum – poskytuje ochranu vozidla pre odcudzením  a zároveň zaznamenáva jednotlivé jazdy až po dobu 5 rokov, ktoré je možné vo forme elektronickej knihy jázd vytlačiť a použiť na Daňové účely. Na identifikáciu majiteľa k vozidlu sa využíva identifikačný prívesok, ktorého neprítomnosť pri zmene polohy vozidla zabezpečí aktiváciu systému.

K systému klient získava internetovú a mobilnú aplikáciu Sherlog Trace.

Lokalizácia v rámci celej Európy (služba Eurowatch)
Technológia GPS,GSM, RM
Snímanie zmeny polohy vozidla
Snímanie otvorenia dverí, kufra a kapoty
Blokovanie chodu motora
Identifikácia odokrytia miesta ukrytia systému
internetová aplikácia o stave cez  smart mobilný telefón
Dohľadanie vozidla aj v zložitých podmienkach (podzemné garáže,...)
Odolný proti rušeniu
Zálohovaný systém prídavným zdrojom
Najvyšší stupeň utajenia pri montáži
Možnosť diaľkovej aktivácie systému ( odcudzenie kľúčov,...)
Minimálny zásah do elektroinštalácie vozidla ( len 12V/24V)
Vysoký komfort obsluhy
Možnosť premontáže systému z jedného vozidla do druhého
Záručný a pozáručný servis