24-hodinový dispečing

Monitoring vozidiel

Systém ponúka okamžité prehľady o jednotlivých vozidlách
alebo celom vozovom parku, ktoré je možné prezerať
po prihlásení prostredníctvom webového prehliadača

Dispečerská aplikácia - Car terminal

monitoring_vozidiel_app

Profesionálny dispečerský prehľad

Každý manažér, ktorý má na starosti správu vozového parku spoločnosti, potrebuje zadeľovať plánované úlohy svojim podriadeným a zároveň mať prehľad o plnení zadaných úloh. Ako tento cieľ dosiahnuť a zbytočne neinvestovať do drahých softvérových technológií ? Spoľahlivý nástroj na takéto ciele sa skrýva pod aplikáciou CAR terminál, ktorá Vám zabezpečí bezprostredné informácie o činnosti poverených zamestnancov.

Monitoring_kamionov

Aplikácia CAR Terminal je navrhnutá tak, že umožňuje zadávať jednotlivým vodičom plánované úlohy na niekoľko dní dopredu. Zároveň umožňuje vodičom komunikovať vo forme Chatu so svojim dispečerom /nadriadeným a potvrdzovať splnenie úloh. V situácii ohrozujúcej zdravie alebo poškodenie majetku spoločnosti jednoduchým klikom na tlačítko SOS privolať okamžitú pomoc. Spolupráca s navigáciou a zobrazenie hustoty premávky dáva ďalšie možnosti na efektivitu vozového parku každej firmy.

aplikacia_secar

Manažérska aplikácia - Sherlog Trace

Profesionálny prehľad o vozovom parku

Každý manažér, ktorý má na starosti správu vozového parku spoločnosti, potrebuje mať pri sebe rýchly a spoľahlivý nástroj na koordináciu a efektívne využívanie vozidiel. Jedinečná aplikácia Sherlog Trace spĺňa aj tie najprísnejšie požiadavky na takýto nástroj, tak prečo nebyť o krok dopredu.

Aplikácia Sherlog Trace je navrhnutá tak, že s ňou môžete bez problémov sledovať všetky nevyhnutné činnosti monitorovaných vozidiel. Rýchle a aktuálne informácie o jazdách, zostatku paliva v nádrži, ubehnuté km a v neposlednom rade informácia o aktuálnej polohe monitorovaných vozidiel. Ešte nikdy nebolo riadenie a manažovanie vozového parku tak jednoduché a efektívne.Výhody systému elektronického monitoringu vozidiel

 

 • Okamžitý prehľad o firemných vozidlách - systém ponúka okamžité prehľady o jednotlivých vozidlách alebo celom vozovom parku, ktoré je možné prezerať po prihlásení prostredníctvom webového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla atď.)
 • Automatické vytváranie knihy jázd vedie k zníženiu administratívy a časovej úspore. Možnosť dohľadania jázd aj niekoľko rokov späť.
 • Odhalenie neefektívne pracujúcich zamestnancov. Systém umožňuje vyhľadať trasy a zastávky pracovníkov a odhaliť tak tých, ktorí nevyužívajú optimálnu trasu alebo v pracovnej dobe podnikajú cesty služobným vozidlom pre iné ako firemné účely.

 

 • Zníženie nákladov na prevádzku vozidiel o 15-30%. Zavedenie monitoringu vozidiel vedie zvyčajne k zníženiu spotreby pohonných hmôt i celkovému poklesu najazdených kilometrov. Systém navyše umožňuje prehľadné rozlíšenie súkromných a firemných jázd zamestnancov. Presné záznamy tak prispievajú k nižšiemu opotrebovaniu vozidiel a výdavkov na ich údržbu.
 • Kontrola spôsobu jazdy. Vďaka rýchlostným grafom a ďalším údajom o priemernej a maximálnej rýchlosti je možné zistiť vodiča s agresívnym štýlom jazdy, ktorá vedie k vyššej spotrebe pohonných hmôt.
 • Rýchla návratnosť investície, zvyčajne do 1 roka. V závislosti na stupni využitia vozidla sa celá investícia do systému na monitorovanie vozidiel vráti počas doby kratšej ako 1 rok.  Daňovo uznateľný doklad pre účely finančného úradu.
 • Užívateľsky najprívetivejšie administračné rozhranie, ktoré zvyšuje rýchlosť práce. Každý pracovník firmy si môže upraviť systém podľa svojich potrieb. Majiteľ firmy napríklad využije súhrnné prehľady zoradené od najvyššej spotreby po najnižšiu, radový pracovník zasa len údaje týkajúce sa jeho služobného vozidla.
 • Použitie najnovších technológií v porovnaní s konkurenciou. Vďaka použitiu najnovších technológií je náš systém veľmi pružný a ľahko v ňom možné vykonávať úpravy podľa požiadaviek zákazníka.

 • Možnosť rozšírenia funkcií podľa požiadavky zákazníka. Pretože celý systém sami vyvíjame, sme schopní vykonať jeho špeciálne úpravy na základe potrieb klienta.
 • Vyhľadanie vozidla pri krádeži. Vďaka inštalácii GPS monitoringu do vozidla máte väčšiu šancu na jeho úspešné vyhľadanie v prípade krádeže.
 • Bezplatná aktualizácia systému a mapových podkladov celého sveta. Systém je neustále vyvíjaný a vylepšovaný o ďalšie funkcie, ktoré sú dostupné všetkým zákazníkom podľa zvolenej varianty produktu.
 • Rýchle vyhľadanie polohy vozidla. Systém pre vyhľadanie vozidla funguje 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 • Možnosť odhalenia neefektívnych vozidiel. Vďaka monitoringu vozidiel je možné ľahko a rýchlo odhaliť tie s vyššími prevádzkovými nákladmi a vyradiť ich z prevádzky, prípadne predať vozne, ktoré firma dostatočne nevyužíva.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Zníženie nákladov na prevádzku vozového parku, časová úspora a zvýšenie efektivity pracovníkov vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy.
 • Prehľadná evidencia jázd. Možnosť rýchleho vytvorenia denného, ​​týždenného alebo mesačného prehľadu jázd. Evidencia ďalších nákladov na prevádzku vozidiel. Systém umožňuje prehľadne sledovať aj ďalšie výdavky spojené s údržbou a prevádzkou vozidla (nákup oleja, diaľničných známok, náhradných dielov atď.).

Možnosť rýchlej tlače knihy jázd alebo exportu do rôznych formátov (xml, csv, atď.).

Import dát z platobných kariet čerpacích staníc.
Systém umožňuje jednoduché a rýchle načítanie dát z kariet spoločností CCS, OMV, Benzina, Slovnaft a ďalších. Elektronické spracovanie údajov tak úplne nahrádza manuálne vkladanie informácií o čerpaní pohonných hmôt.


Nízke požiadavky na prevádzku zo strany zákazníka.
Beh systému a prevádzku serverov zabezpečuje naša spoločnosť. Nie je potrebné inštalovať žiadny špeciálny softvér, stačí bežný počítač a internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla atď.).

Vysoká presnosť polohy vozidiel.
Polohu možno zistiť s presnosťou niekoľko metrov na mapách celého sveta.


Monitoring všetkých typov vozidiel.
GPS monitoring inštalujeme do takmer všetkých vozidiel, ale aj iných dopravných prostriedkov a zariadení (lode, stavebné stroje a pod.).

Okamžité sledovanie vozidla v reálnom čase.
Vo chvíli, kedy užívateľ sleduje na monitore konkrétne vozidlo, systém túto skutočnosť rozpozná a okamžite zrýchli zasielanie dát o vozidle smerom k užívateľovi, ktorý tak môže sledovať jeho pohyb v reálnom čase.


Vymedzenie povolených alebo zakázaných oblastí.
Vďaka funkcii Geofence možno u niektorých vozidiel nastaviť zakázané alebo povolenej oblasti pohybu. V prípade, že oblasť bude narušená alebo opustená, bude automaticky zaslaná SMS správa alebo e-mail s upozornením.

Zobrazenie polôh a stavov všetkých evidovaných vozidiel na jednej mape.
V systéme je možné zobraziť všetky firemné vozidlá na jednej mape alebo sledovať každé oddelene.


Možnosť sledovania vozidiel v zahraničí na mapách celého sveta.
Systém obsahuje podrobné mapy celého sveta, na ktorých je možné sledovať pohyb vozového parku.

Zníženie nákladov pri cestách do zahraničia.
V prípade pohybu vozidla v zahraničí zbiera monitorovacia jednotka dáta v off-line režime a posiela ich do systému až po návrate do SR, čo vedie k úspore poplatkov za drahé dátové prenosy zo zahraničia. Na zobrazenie okamžitej polohy vozidla nachádzajúceho sa v zahraničí stačí zaslať SMS správu z mobilného telefónu alebo webového rozhrania, na základe ktorej GPS jednotka odpovie spätne formou SMS obsahujúce informáciu o aktuálnej polohe vozidla.


Funkčnosť po celej Európe.
GPS jednotka komunikuje so všetkými telefónnymi operátormi a je funkčná prakticky na celom svete.

Prenositeľnosť GPS jednotky z vozidla na vozidlo.
V prípade, že je staršia vozidlo vyradené z prevádzky, je možné jeho jednotku inštalovať do iného vozidla a využívať ju bez akéhokoľvek obmedzenia.


Skrytá inštalácia GPS jednotky vrátane antén.
Vďaka skrytej inštalácii nemôže prípadný zlodej jednoducho zistiť spôsob zabezpečenia vozidla. Zvonku autá nemožno vidieť žiadne káble alebo antény.

Upozornenie formou SMS alebo e-mailom na zmenu sledovaného stavu vozidla.
V systéme je možné nastaviť zasielanie upozornení na zmenu stavu vybraných vozidiel na mobilný telefón alebo e-mail (napr. Narušenie určitej oblasti, upozornenie na servisnú prehliadku a pod.).


Možnosť vzdialenej identifikácie (rozlíšenie) vodiča.
Pomocou špeciálneho snímača je možné bez nutnosti prihlasovania do systému priradiť jazdu odpovedajúcemu vodičovi.

Rýchle prepnutie medzi služobnou a súkromnou jazdou.
Prepnutie prebieha pomocou inštalovaného tlačidla v aute.