24-hodinový dispečing

Monitorovacie a zabezpečovacie služby pre vozidlá

Aj keď si možno myslíte, že riziko krádeže vozidiel sa vás netýka, skutočnosť môže byť veľmi odlišná. Nikdy totiž neviete, kedy zlodeji dostanú zálusk práve na to vaše. Žiaľ, v mnohých prípadoch sa krádeže končia bez vypátrania vášho majetku.

My vám však ponúkame možnosť, ako podobným situáciám predchádzať. Vďaka zabezpečovacím systémom vozidiel v podobe GPS alarmov so zlodejmi šikovne zatočíte a výrazne zvýšite šance na dohľadanie odcudzeného vozidla.

Garancia maximálnej spoľahlivosti

Voči systémom GPS netreba byť skeptický. Naše bohaté skúsenosti sú jasným dôkazom, že monitorovacie služby pre vozidlá s použitím GPS majú svoje opodstatnenie, najmä z dôvodu vyššej úspešnosti dohľadania vozidiel po ich odcudzení.

Vďaka rýchlo získaným informáciám sa navyše hľadanie uskutočňuje okamžite, čo ešte zvyšuje úspech v odhalení krádeže. Ak sa aj niekto pokúsi nainštalované GPS zariadenie znefunkčniť či zničiť, to spoľahlivo zaznamená  a odošle svoju poslednú polohu. Väčšinou je však odcudzené vozidlo zaistené na mieste alebo v okolí vyslania GPS signálu ešte pred tým, než dôjde k samotnej manipulácii so zariadením.

Ako funguje celý systém zabezpečovacích služieb pre vozidlá prostredníctvom GPS?

Zabezpečovacie služby pre vozidlá s využitím GPS sú realizované inštaláciou špeciálneho zariadenia na utajenom mieste vo vozidle. Toto zariadenie prostredníctvom GPS prijíma svoje súradnice a cez rozhranie GSM ich odosiela na server. Tak sú zaznamenávané každé zmeny polohy a každý pohyb vozidla. V prípade zlého pokrytia, ktoré znemožňuje okamžité odoslanie informácií, sú súradnice poslané na server v momente obnovenia signálu. Celý systém berie do úvahy aj horšie pokrytie v krytých či podzemných garážach, preto pracuje aj s trigonometrickým dopočítavaním súradníc. V prípade, že je bezpečnostné zariadenie vo vozidle poškodené a znefunkčnené, to zašle svoju poslednú polohu a smer na server spoločne s informáciou o poškodení. Na tú okamžite reaguje tím spoločnosti SECAR, ktorý v rámci monitorovacích služieb pre vozidlá na miesto posledných odoslaných súradníc vyšle zásahovú jednotku pripravenú okamžite riešiť prípadné odcudzenie vozidla.

Ak je vaše vozidlo zabezpečené cez GPS, po ukradnutí ho dohľadá súkromná detektívna spoločnosť . Tá sa už viac ako 20 rokov venuje hľadaniu odcudzených automobilov a celkovej problematike tejto oblasti kriminality. Spoločnosť SECAR vykazuje až 96% úspešnosť v riešení krádeží a dohľadaní odcudzených vozidiel, vďaka čomu ušetrila svojim klientom už viac ako 15 miliónov eur. V poslednom období spoločnosť SECAR rozšírila svoje pôsobenie aj na monitorovanie a zabezpečenie motoriek, ktoré sú z hľadiska krádeží veľmi rizikové. Keďže ich mechanické prvky zabezpečenia sú prekonateľné, doteraz sa miera odhalenia krádeží približovala k nule.

Kombinácia GPS a GSM podmieňuje aj ďalšie funkcie zabezpečovacieho systému

Celé zariadenie na monitorovanie vozidiel má tvar malej nenápadnej škatuľky, ktorá sa do každého vozidla umiestňuje vždy na iné miesto. GPS a GSM technológie identifikujú aktuálnu polohu a zabezpečujú jej odosielanie na server. Vďaka tomu sa toto zariadenie dá použiť okrem zabezpečovacích služieb pre vozidlá aj na iné účely. A to napríklad na tvorenie automatickej knihy jázd poskytujúcej možnosť na online sledovanie vozidla v reálnom čase a tvorbu jednotlivých záznamov vrátane merania odjazdených kilometrov, počítania spotreby a štatistického vyhodnocovania týchto záznamov.