24-hodinový dispečing

Kvalifikovaná výjazdová skupina

Zásah na chránený objekt je zabezpečený kvalifikovanými,
trénovanými pracovníkmi s mnohoročnými skúsenosťami
vo výkone zásahov.
zásahová jednotka SBS

Zásah na chránený objekt je zabezpečený kvalifikovanými, trénovanými pracovníkmi s mnohoročnými skúsenosťami vo výkone zásahov. Tieto zásahy sú vykonávané podľa vopred vypracovaných plánov zásahov, s ktorými sa pracovníci pravidelne oboznamujú.  

Pracovníci zásahovej skupiny vykonávajú zásahy rovnako na chránené vozidlá v prípade ich odcuzdenia, poškodenia, havárie či v  iných  prípadoch podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Zásahy vykonávame na území Bratislavy pomocou vlastných dislokovaných jednotiek tak, aby bol zásah uskutočnený v čo najkratšom čase. Veľký dôraz kladieme na bezpečnostnú taktiku vykonávania zásahov, ktorú školíme na pravidelných mesačných tréningoch. Súčasťou je nielen taktika, ale aj dodržiavanie právnej úpravy výkonu zásahov.

výjazdová jednotka logo

V prípade objektov, ktoré sú napojené na náš PCO, vykonávame zásahy prostredníctvom našej siete overených partnerov, ktorých činnosť a spoľahlivosť zaručujeme ako svoju vlastnú.

Zásah dohľadania odcudzeného vozidla vykonávame na území celého Slovenska. Disponujeme technikou do akéhokoľvek terénu a vozidlo dohľadávame za akýchkoľvek náročných podmienok. Je pre nás prvoradé byť za autom v čo najkratšom možnom čase.

Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú fyzickej ale aj taktickej prípravy. Úspešne sa zúčastňujeme aj na streleckých súťažiach súkromných bezpečnostných firiem. Medzi vybavenie patria okrem donucovacích prvkov nepriestrelná vesta, taktická vesta, služobný preukaz zamestnanca, výkonné svietidlo, ...