24-hodinový dispečing

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je komplex technických
zariadení a obsluhy kvalifikovaných operátorov, pracovníkov
zásahovej skupiny a technických pracovníkov.

PCO umožňuje prijímať signál cez vysielačku, telefónny komunikátor, IP komunikátor, poprípade kombinovane, čo zvyšuje bezpečnosť prenosu signálu a zároveň minimalizuje možnosť použitia ľahko dostupných rušičiek GSM signálu. Okrem narušenia objektu je možné na náš SRP prijímať aj iné signály, ako napríklad stav záložných akumulátorov, výpadok elektrickej energie, sabotáž a narušenie vysielacieho zariadenia, únik plynu, požiar. Naše vysielacie zariadenie vykonáva tzv. test medzi vysielacím zariadením a ústredňou poplachového systému na hlásenie narušenia - PSN (elektronickej zabezpečovacej signalizácie - EZS) a spätne ho prenáša na SRP, t.j. chránený objekt sa nemôže "stratiť". Každý prijatý signál vieme presne lokalizovať tak, aby bolo už pri jeho spracovaní jasné, z ktorej miestnosti, priestoru, alebo zariadenia bol vyslaný.

Pult centralizovanej ochrany je komplex technických zariadení a obsluhy kvalifikovaných
operátorov, pracovníkov zásahovej skupiny a technických pracovníkov
.

PCO slúži k prijímaniu hlásení z pripojených chránených objektov. Tieto hlásenia môžu mať charakter technický, teda informácie o stave zabezpečeného objektu (nutnosť servisu, hlásenie stavu batérií, a pod.) alebo charakter narušenia. V takom prípade dispečing zabezpečí vyslanie zásahovej skupiny, zabezpečenie či stráženie objektu podľa dohody alebo požiadaviek klienta v súlade s dodržaním platnej právnej legislatívy.

Novinkou PCO je možnosť prepojenia Vašej prevádzky/obchodného priestoru kamerovým systémom, ktorý je možné prenášať na PCO a pri poplachu si vie dispečer pozrieť miesto zásahu,  prípadné narušenie a podobne. Výhodou je, že zásahová skupina vie o možnom pohybe alebo páchateľovi, čím narastá úspešnosť zásahu a ochrana Vášho majetku. Tieto služby využívajú fotovoltarické elektrárne, betonárne a iné prevádzky.

Na náš PCO je v súčasnosti pripojených viac ako 400 chránených objektov.

Výhodou využívania služby PCO je, že pult stráži Váš objekt keď nie ste v dosahu, máte vypnutý telefón alebo iba spíte, tým účinnejšie chráni Váš majetok a Vás samých.