24-hodinový dispečing

Monitoring nad prepravovaným tovarom

Majte prehľad o stave zásielky alebo prepravovaného tovaru a istotu,
že pri mimoriadnej udalosti, budú vykonané všetky dostupné úkony

Služba monitorovania prepravovaného tovaru. Túto službu využívajú klienti, ktorí chcú mať nielen prehľad o stave zásielky alebo prepravovaného tovaru, ale zároveň si chcú byť istí, že v  prípade mimoriadnej udalosti, budú z hľadiska  bezpečnosti  vykonané všetky dostupné úkony, vrátane okamžitého privolania polície, záchranných  zložiek, či zásahu výjazdových skupín.  

Všetky tieto úkony sme schopní zabezpečiť nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci Európy prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Secar ako člen skupiny Eurowatch a Securitrack má možnosti riešenia všetkých udalostí v Európe, či už mimoriadnych alebo preventívnych.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že tovar prepravovaný či už po cestných alebo železničných komunikáciach bude pod dohľadom našich operátorov po celý čas od nakládky tovaru až po jeho bezpečnú vykládku, resp. doručenie koncovému zákazníkovi.

Podmienky monitorovania tovaru klientom prispôsobujeme podľa požiadaviek.

Základom monitoringu je funkčnosť GPS/lokalizačného systému priamo v tovare v prepravnom prostriedku, kde je tovar uložený. Táto funkčnosť musí byť zabezpečená tak, aby operátor  bol  schopný lokalizovať tovar v akomkoľvek čase. Súčasťou  monitoringu je aj komunikácia s vodičom vozidla, ktorý tovar prepravuje. Kombináciou týchto prvkov je možné dosiahnuť absolútny prehľad o  tovare,  jeho  bezpečnosti a jeho úspešné dodane klientovi.

GPS monitorovanie kamiónov

prehľad stavu vozidla a prevádzkových parametrov on-line
aktuálna poloha a sledovanie pohybu v reálnom čase
záznam trás, archivácia histórie jázd
jasná identifikácia kedy a kde došlo k splneniu výkonu príp. nejakému incidentu
rozšírené možnosti práce s mapou - tvorba užívateľských oblastí, interaktívne vyhľadávanie na mape, práca s POI
kontrola dodržiavania parametrov v oblasti (povolené tankovanie, zakázané parkovanie, prekročenie rýchlosti, vybočenie z trasy, nakládka/vykládka...)