24-hodinový dispečing

Logistické služby pre prepravné spoločnosti

Doručenie zásielok v presne stanovenom termíne
je alfou a omegou plánovania a logistiky.

Najnovšou službou v našom portfóliu je služba "just in time". Podstatou tejto služby je informovanie klientov o špecifických skutočnostiach, teda, či tovar, alebo služba bude doručená - vybavená načas. Túto službu momentálne využívajú najmä logistické spoločnosti, nakoľko doručenie zásielok v presne stanovený termín je alfou a omegou plánovania a logistiky. Našou úlohou je overiť, či zásielka dorazí v termíne, a ak nie, informovať o tom zodpovedné osoby, ktoré môžu danú situáciu v predstihu riešiť.

Samozrejmosťou je riešenie problémom s výkonom vodiča, uzatvorenou cestou, dopravnou zápchou prípadne incidentom.

Ďalšou z našich poskytovaných služieb je služba monitorovania prepravovaného tovaru. Túto službu využívajú klienti, ktorí chcú mať nielen prehľad o stave zásielky alebo prepravovaného tovaru, ale zároveň si chcú byť istí, že v prípade mimoriadnej udalosti, budú z hľadiska bezpečnosti vykonané všetky dostupné úkony, vrátane okamžitého privolania polície, záchranných zložiek, či zásah ýjazdových skupín.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že tovar prepravovaný či už po cestných alebo železničných komunikáciach bude pod dohľadom našich operátorov po celý čas od nakládky tovaru až po jeho bezpečnú vykládku, resp. doručenie koncovému zákazníkovi. Podmienky monitorovania tovaru klientom prispôsobujeme podľa požiadaviek. Základom monitoringu je funkčnosť GPS/lokalizačného systému v prepravnom prostriedku, kde je tovar uložený alebo priamo v tovare. Táto funkčnosť musí byť zabezpečená tak, aby operátor bol schopný lokalizovať tovar v akomkoľvek čase.  Súčasťou monitoringu je aj komunikácia s vodičom vozidla, ktoré prepravuje tovar. Kombináciou týchto prvkov je možné dosiahnúť absolútny prehľad o tovare, jeho bezpečnosti a jeho úspešnému dodaniu klientovi.